Escola Infantil Begònia

Llar d'infants

Relació amb les famílies

Jornada de portes obertesDiada dels avis


Per tal d’afavorir la relació amb els pares, les classes de lactants i maternal tindran una llibreta de seguiment diari, on s’apunta l’estada del nen/a a l’escola, la classe d’infantil p-2 penjarà diàriament a la porta de la classe el recull de la jornada del vostre fill/a.

L’educadora és habitualment el punt de contacte entre l’escola i els pares, amb els quals comenta tots els aspectes que afecten a l’alumne.

Disposem d’un servei psicopedagògic que ofereix als pares la possibilitat de consultar per qualsevol qüestió relacionada amb el procés de desenvolupament dels infants.

Les entrevistes familiars que es poden concertar sempre que els pares o l’educadora ho demanin.

Les reunions de classe en les quals l’educadora explica el pla de treball i el funcionament dels grups.


“L’ESCOLA INFANTIL NO ÉS UNA SUBSTITUCIÓ DE LA FAMÍLIA, SINÓ UN COMPLEMENT EDUCATIU D’AQUESTA”.


Les festes que s’organitzen a l’escola seguint les tradicions populars de Catalunya, en els quals els pares poden participar i col·laborar.

Els pares reben informe escrit sobre l’adaptació i evolució del procés educatiu del nen/a,al final de curs.
L’educadora es posa en contacte amb els pares, amb la freqüència que calgui.

Disposem també de la plana web a través de la qual accedirà a informació sobre les activitats que estan realitzant els nens i nenes a l’escola.

Creiem que la millor manera de portar endavant la nostra tasca educativa és amb col·laboració de les famílies, que permetrà mantenir en tot moment una línea d’acció coherent entre casa i escola.

Activitats amb les famílies:

Hi ha activitats que ens agrada gaudir amb les famílies com la jornada de portes obertes, dia dels avis, trobada d’ex-alumnes..

Durant tot l’any volem celebrar tots junts pares, mares i nens i nenes de l’escola, totes les festes tradicionals, la castanyada, el Nadal, carnestoltes, sant Jordi etc.