Escola Infantil Begònia

Llar d'infants

Reducció d’un 50% a les quotes d’ensenyament de l’escola pel COVID-19

on 07/04/2020

Com sabeu, el passat dia 13 de març, per ordre del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, dintre de les mesures preventives de lluita contra la propagació del COVID-19, vàrem tancar la nostra escola.

Degut malauradament a que aquest tancament s’allargarà fins que les autoritats competents ho indiquin, l’escola s’ha vist obligada a fer un ERTO, per poder ajustar així al màxim les despeses i repartir solidàriament entre tota la nostra comunitat educativa (professores, monitores, personal no docent, pares i mares…) les despeses ordinàries que continuen vigents per al manteniment de l’escola, com ara: lloguer del local, subministres, impostos i seguretat social entre d’altres.

Conseqüentment, tenint en compte que les despeses fixes de manteniment de l’escola continuen vigents i les famílies hauran de continuar pagant-les, la Direcció de l’escola, una vegada fet l’ERTO, per iniciativa pròpia i amb solidaritat compartida amb totes les mares i pares de l’escola, aplicarà, fins que duri aquesta situació excepcional de confinament, una reducció d’ un 50%, a totes les quotes d’ensenyament:
 

Tot el dia: 325,00 € – 50% = 162,50 €
½ dia: 305,00 € – 50% = 152,50 €

També l’escola en justícia i en solidaritat amb totes les famílies retornarà les quantitats pagades pels últims 15 dies de mitja pensió i permanències del mes de març, tan bon punt com puguem tornar a reobrir l’escola.

Per a major comoditat i seguretat per a tots, fins que duri el confinament, podeu fer els vostres propers pagaments mitjançant transferència al següent compte de LA CAIXA a nom de Susanna Vaquer i Navarro:

ES76 2100 0868 5001 0122 6597

 
No oblideu d’indicar el nom de l’alumne i guardar el comprovant bancari de la transferència, que us servirà com a justificant i rebut del vostre pagament.