Escola Infantil Begònia

Llar d'infants

Objectius

Fomentem l'aprenentatgeCréixer amb salut i benestar


L’escola infantil BEGÒNIA vol facilitar als infants el creixement global, créixer amb salut i benestar, en autonomia, en solidaritat, desenvolupar-se físicament, emocionalment i socialment, la nostra fita més important és poder aportar als infants l’adquisició de tot tipus d’eines per aquest creixement, i el desenvolupament màxim de les seves capacitats.

El nostre desig és que l’escola sigui flexible i estigui oberta a tothom sense discriminació per raons socials, culturals, econòmiques, ideològiques, naixença, necessitats educatives especials,… Entenem la seva acollida com un element que dinamitza i modifica els plantejaments didàctics.

Som una escola catalana i en conseqüència la llengua prioritària de comunicació amb els pares i de redacció dels continguts i programacions és el català. No obstant això, no cal dir que respectem la llengua materna dels nostres infants utilitzant indistintament català i castellà a les aules.