Escola Infantil Begònia

Llar d'infants

Mesures de protecció i prevenció de la COVID-19 a l’Escola infantil Begònia

on 02/09/2020

L’objectiu és establir unes pautes generals d’actuació que ens permetin començar el curs 2020/21 de manera presencial, i desenvolupar l’activitat educativa de l’Escola infantil Begònia, tenint presents les mesures de prevenció i protecció, per tal d’evitar la propagació de la COVID-19, i en unes condicions que puguin garantir la seguretat i la salut dels infants, de tot el personal i de les famílies.

 • Desinfecció de l’escola amb Ozó.
 • Neteja integral i desinfecció freqüent de tot el material , joguines i superfícies de l’escola.
 • Neteja i desinfecció diària dels espais per part del servei de neteja, una vegada l’escola hagi acabat la seva activitat.
 • Excepte els infants, totes les persones que entrin dins del recinte de l’escola infantil hauran d’anar amb la mascareta.
 • Ventilació continua de totes les aules.
 • Calçat exclusiu per l’escola.
 • Control de la temperatura a l’entrar, sortir i durant el dia.
 • Realitzarem la major part de les activitats a l’aire lliure.
 • Rutina del rentat de mans, abans i després de cada activitat, igualment a l’entrar i sortir de l’escola.
 • Grups de convivència d’infants estables per classe, dins l’estança no caldrà mantenir la distància de seguretat.
 • Els infants no podran portar cap joguina o objecte de casa a l’interior de l’escola.
 • Totes les pertinences dels infants hauran d’estar clarament i degudament marcades amb el seu nom i el seu cognom.
 • En cas de fer servir xumet o biberons, aquests seran d’ús exclusiu per l’escola.
 • A l’escola hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica tant per els infants, com per els adults que accedeixin al centre.
 • Els patis quedaran dividits per zones.
 • En servei de menjador se seguiran els procediments marcats pel departament de salut.
 • En l’espai de dormitori les màrfegues es colocaran intercalades (cap i peus dels infants, en diferents direccions).
 • No es podrà accedir a l’escola en el cas de tenir alguna simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratoria, o qualsevol altre quadre infecciós).

L’equip educatiu de l’Escola infantil Begònia, pensem que s’ha de reprendre l’activitat escolar en les màximes garanties de prevenció i control de la COVID-19, per fer-ho possible, serà del tot imprescindible la col·laboració de tots els integrants de l’escola, incloses les famílies.