Escola Infantil Begònia

Llar d'infants

Horaris

Horaris Escola Infantil Begònia

L’escola ofereix el següent  horari de classes:

  • Matí: de 9:00h a 12h.
  • Tarda: de 15.30h a 17.30h.

Els alumnes que siguin recollits després o portats abans de l’hora establerta, passaran al servei de permanència i acollida, respectivament; serveis que tindran lloc a les instal·lacions de l’esplai que té l’escola, oferint sales de joc, biblioteca, piscina de pilotes i sala de vídeo entre d’altres.

L’escola romandrà oberta des de les 8.00h fins les 18.00h.