Escola Infantil Begònia

Llar d'infants

Escola de pares i mares

L'Escola de Pares i Mares dóna suport a les famíliesL'Escola de Pares i Mares és un espai de reflexió col·lectiva


SOM UNA ESCOLA ACTIVA I FOMENTEM UNA IMPLICACIÓ RESPONSABLE DELS PARES I MARES EN L’EDUCACIÓ DELS SEUS FILLS AL NOSTRE CENTRE EDUCATIU.

 

Creiem que la millor manera de portar endavant la nostra tasca educativa és amb la col·laboració de les famílies, permetent així mantenir en tot moment una línia d’acció coherent entre CASA i ESCOLA, per tot això al nostre centre promovem l’Escola de Pares i Mares.

L’ Escola de Pares i Mares és una iniciativa que sorgeix al nostre centre per donar suport a les famílies en l’educació dels seus fills. És un espai d’informació i formació, on l’intercanvi d’experiències i la reflexió col·lectiva, en un clima d’escolta i respecte, esdevenen eines que permeten millorar la nostra tasca educativa i desenvolupar estratègies que contribueixin a un desenvolupament integral dels nens i nenes en els aspectes físic, emocional, afectiu, social i escolar.

Tots els materials pedagògics de suport que es faciliten als pares i mares en aquestes reunions estan elaborats per una psicòloga clínica infantil.

Els temes que es tracten són d’importància a l’educació dels infants com ara:

  • Els límits
  • Enrrabiades
  • Educar de bon humor
  • L’alimentació
  • La son…I molts més d’interessants