Escola Infantil Begònia

Llar d'infants

Mesures de protecció i prevenció de la COVID-19 a l’Escola infantil Begònia

L’objectiu és establir unes pautes generals d’actuació que ens permetin començar el curs 2020/21 de manera presencial, i desenvolupar l’activitat educativa de l’Escola infantil Begònia, tenint presents les mesures de prevenció i protecció, per tal d’evitar la propagació de la COVID-19, i en unes condicions que puguin garantir la seguretat i la salut dels infants, de tot el personal i de les famílies.

 • Desinfecció de l’escola amb Ozó.
 • Neteja integral i desinfecció freqüent de tot el material , joguines i superfícies de l’escola.
 • Neteja i desinfecció diària dels espais per part del servei de neteja, una vegada l’escola hagi acabat la seva activitat.
 • Excepte els infants, totes les persones que entrin dins del recinte de l’escola infantil hauran d’anar amb la mascareta.
 • Ventilació continua de totes les aules.
 • Calçat exclusiu per l’escola.
 • Control de la temperatura a l’entrar, sortir i durant el dia.
 • Realitzarem la major part de les activitats a l’aire lliure.
 • Rutina del rentat de mans, abans i després de cada activitat, igualment a l’entrar i sortir de l’escola.
 • Grups de convivència d’infants estables per classe, dins l’estança no caldrà mantenir la distància de seguretat.
 • Els infants no podran portar cap joguina o objecte de casa a l’interior de l’escola.
 • Totes les pertinences dels infants hauran d’estar clarament i degudament marcades amb el seu nom i el seu cognom.
 • En cas de fer servir xumet o biberons, aquests seran d’ús exclusiu per l’escola.
 • A l’escola hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica tant per els infants, com per els adults que accedeixin al centre.
 • Els patis quedaran dividits per zones.
 • En servei de menjador se seguiran els procediments marcats pel departament de salut.
 • En l’espai de dormitori les màrfegues es colocaran intercalades (cap i peus dels infants, en diferents direccions).
 • No es podrà accedir a l’escola en el cas de tenir alguna simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratoria, o qualsevol altre quadre infecciós).

L’equip educatiu de l’Escola infantil Begònia, pensem que s’ha de reprendre l’activitat escolar en les màximes garanties de prevenció i control de la COVID-19, per fer-ho possible, serà del tot imprescindible la col·laboració de tots els integrants de l’escola, incloses les famílies.

Comentarios desactivados en Mesures de protecció i prevenció de la COVID-19 a l’Escola infantil Begònia

Comunicat de l’Agència del Consum de la Generalitat de Catalunya sobre les Escoles Bressol i el COVID-19


 
No cal recordar que el COVID19, ens afecta a tots per igual. I que tots, estem a la mateixa barca, conseqüentment la Direcció de l’escola, avançant-se a aquesta situació excepcional, amb solidaritat amb totes les famílies que integren la nostra comunitat educativa, ja fa dies va informar-vos que aplicava una reducció a les quotes d’ensenyament d’un 50%!

Aquesta d’entre altres mesures ha sigut recolzada per l’ Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya, que el passat dilluns dia 6 d’abril ha publicat un comunicat en el que informa a tots els pares i mares de que no estem tractant d’un simple servei de guarderia on deixar els nostres fills i filles mentre no ens en podem fer càrrec (aspecte que en tot cas també cal tenir en compte en el context en què ens trobem) sinó d’un servei a la comunitat que es pot qualificar d’essencial, al qual cal donar un tractament adequat i per consegüent assolir la part que pertoca a totes les famílies, en el manteniment de l’escola mitjançant el pagament de les quotes ordinàries, això si reduïdes, donada la situació excepcional que ens afecta a tots.

Per a més informació de tots i poder llegir integrament el esmentat comunicat, feu clic al següent enllaç d’abaix:


Comunicat publicat per l’Agència del Consum de la Generalitat de Catalunya.


La direcció i tot l’equip educatiu de l’escola us agraeixen la vostra comprensió i solidaritat.

Comentarios desactivados en Comunicat de l’Agència del Consum de la Generalitat de Catalunya sobre les Escoles Bressol i el COVID-19

Reducció d’un 50% a les quotes d’ensenyament de l’escola pel COVID-19

Com sabeu, el passat dia 13 de març, per ordre del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, dintre de les mesures preventives de lluita contra la propagació del COVID-19, vàrem tancar la nostra escola.

Degut malauradament a que aquest tancament s’allargarà fins que les autoritats competents ho indiquin, l’escola s’ha vist obligada a fer un ERTO, per poder ajustar així al màxim les despeses i repartir solidàriament entre tota la nostra comunitat educativa (professores, monitores, personal no docent, pares i mares…) les despeses ordinàries que continuen vigents per al manteniment de l’escola, com ara: lloguer del local, subministres, impostos i seguretat social entre d’altres.

Conseqüentment, tenint en compte que les despeses fixes de manteniment de l’escola continuen vigents i les famílies hauran de continuar pagant-les, la Direcció de l’escola, una vegada fet l’ERTO, per iniciativa pròpia i amb solidaritat compartida amb totes les mares i pares de l’escola, aplicarà, fins que duri aquesta situació excepcional de confinament, una reducció d’ un 50%, a totes les quotes d’ensenyament:
 

Tot el dia: 325,00 € – 50% = 162,50 €
½ dia: 305,00 € – 50% = 152,50 €

També l’escola en justícia i en solidaritat amb totes les famílies retornarà les quantitats pagades pels últims 15 dies de mitja pensió i permanències del mes de març, tan bon punt com puguem tornar a reobrir l’escola.

Per a major comoditat i seguretat per a tots, fins que duri el confinament, podeu fer els vostres propers pagaments mitjançant transferència al següent compte de LA CAIXA a nom de Susanna Vaquer i Navarro:

ES76 2100 0868 5001 0122 6597

 
No oblideu d’indicar el nom de l’alumne i guardar el comprovant bancari de la transferència, que us servirà com a justificant i rebut del vostre pagament.

Comentarios desactivados en Reducció d’un 50% a les quotes d’ensenyament de l’escola pel COVID-19